top of page

Årsmøter

I april hvert år arrangeres Vannførelagets årsmøte. Her summerer vi opp året som har vært og legger planer for inneværende år. Den raskeste og fasteste post på programmet er gjenvalg av Presidenten.

Årsmøte, Cafe Abel2.jpeg
Årsmøte, Café Abel.jpeg
Årsmøte, Sagene Lunsjbar.jpeg
Årsmøte, Den gamle Major.jpeg
bottom of page