top of page

Senatet

Senatet i Eventyrplassen Vannførelag ble konstituert 10. januar 2002. Senatet består av de fem til enhver tid eldste medlemmer av Vannførelaget med to varamenn. Her finner du mer info om Senatets viktige rolle i Vannførelaget. 

bottom of page