top of page

Turer i Norge

Vannførelaget har en genuin interesse for vann i alle aggregattilstander og funksjoner. Hver høst avholdes derfor en innenlands ekskursjon hvis hovedmål er å øke medlemmenes kompetanse innen fagområdet. At høsten er valgt som ekskursjonstidspunkt, henger sammen med oppkjøringen til isleggingssesongen på Eventyrplassen.

bottom of page