top of page

Islegging

Kjernen av Vannførelagets virksomhet ligger i isleggingen. Vannførelagets medlemmer går en turnusordning vinteren igjennom for å sikre den beste kvalitet på isen. Les mer her. 

bottom of page