top of page

Hymne

«Se min slange» er Vannførelagets Hymne og blir fremført ved alle høytideligheter og for øvrig når som helst, hvor som helst og av hvem som helst av lagets medlemmer. Vår Hymne finnes i mange varianter tilpasset ulike anledninger.

bottom of page