top of page

Tonya, vår høye beskytter

Da laget skulle velge sin åndelige leder og emosjonelle kraftsentrum, falt valget naturlig på den store amerikanske skøyteprinsesse Tonya Harding. I 25 år har Vannførelaget har regelmessig kontakt med Tonya, og en dag vil hun vise frem sine gamle kunster på Eventyrisen.

bottom of page