top of page

Turer i utland

Vannførelaget har vært på mange utenlandsturer - for å spre det vannføreriske budskap og opprette lokalavdelinger i andre land. Følgende land/byer/arrangementer er foreløpig besøkt og gjort kjent med de Vannføreriske Idealer:

1
2
bottom of page