top of page

Staying alive

StayingAlive25 er et prosjekt etablert for å holde alle vannførere i live frem til 25-årsjubileet neste år. Eldste har uttalt at dette prosjektet har såpass kort tidshorisont at selv Senatet kan ha glede av dette initiativet.

bottom of page