top of page

Ledelse, utvalg og komiteer

Vannførelaget er en godt organisert forening, forankret i våre statutter og med solid ledelse, så vel formell som uformell. Laget har et sparsomt utvalg komiteer og utvalg for å dekke de viktigste funksjonene i vår virksomhet. 72 i antall

bottom of page