top of page

Senatets dannelsesreiser

Senatet i Eventyrplassen Vannførelag består av fem til enhver tid eldste medlemmer av Vannførelaget med to varamenn. Senatet arrangerer reiser til inn- og utland og har de siste årene arrangert egne dannelsesreiser til vinmarker sør i Europa. En oversikt over reisene finner du her. 

bottom of page