top of page
  • Forfatterens bildeolepetterholen

Ledelse, utvalg og komiteer


Formell og uformell ledelse:

President (P): Ole Geir.

Vannstyret (V): President: Ole Geir. Styremedlemmer: Christian, Lars Erik, Jo, Jørgen, Svein samt for øvrig, iht. statuttene, Alle fullverdige medlemmer som måtte være tilstede ved vannsamlingene.

Representantskap (R): Formann: Magnus. Medlemmer: Lasse, Morten, Per, Tor

Presidiet (Pr): André, Christian, Eivind, Jørgen, Ole Geir, Paal, Tor.

Gründergruppen (G): Christian, Jørgen, Ole Geir


Særskilte verv og særskilte utsatte poster:

Goodwillambassadør (GA): Olof.

Ideologisk fører (IF): Jørgen

Isleggingsinspektør m/ sideakkreditering for opplæring (IL): Petter

Poetisk fører (PF): Lasse

Lysmester (L): Christian

Tiggergutt (T): Ole Geir

Obersturmsermonimeister (O): Trond

Overvanner (Ov): Paal

Tilsynsfører (Tf): Lars


Oldermannslauget:

Senatet: Eldste (E): Geir, Nest eldste (NE): Paal, Midste eldste: Thorvald (ME) Midste yngste (MY): Lasse, Nest Yngste (NY): Trond, Yngste (Y): Ole.

Repr.hus: André, Petter, Harald, Per, Ivar, Lars Gordon, Svein Erik.


Komiteer og utvalg

Vannførelaget har et sparsomt utvalg komiteer og utvalg for å dekke de viktigste funksjonene i vår virksomhet:


Komiténr: Navn på komité/utvalg/råd: Formann:

1. Adorasjonskollegiet Lasse

2. Anleggs- og utstyrkomiteen Christian

3. Aspirantkorpset av 1997 Eivind

4. Avskjeds- og velkomstkomiteen Tor / Lasse

5. BBBB – Bear, Brass and Beaver Boys Bjørn

6. Bevillings- og bevilgningsutvalget Geir

7. Brukerstøtte Arne Jørgen

8. Club Gourmet & Petanque Lars

9. Design- og barnearbeidsrådet Carl Fredrik

10. DOTT.KOM.IT’EN Tellef / Petter

11. Drag-komiteen Ole Geir

12. Eksekutivutvalget Bjørn

13. Eksekusjonsutvalget Paal

14. Ekskursjonsutvalget Morten

15. Ettervernstjenesten Eivind

16. Fjerde desember-bevegelsen Jørgen

17. Faglig utvalg (herunder kurs, seminar og program i høyere vannføring ) Kjell Erik

18. Gonzofraksjonen Olof

19. Habiliteringskomiteen Per

20. Helse og propagandaavsnittet Tor

21. Hjemmesidepresidiet Bjørn

22. Ild og vann-utvalget Lars Erik

23. Ildvann-utvalget Christian

24. Isvekterkollegiet Ole Geir

25. Juridisk seksjon (doms- og prosessutv.)U.off, jfr. § 144 André

26. Kalosj- og Kalashnikov-komiteen Svein

27. Kjæremorsutvalget André

28. Kontroll- og konstitusjonskomiteen Ivar

29. Koordineringsutvalget Lars Erik

30. Kulturevolusjonen (enerbanden) Ola

31. Lammekjøttrådet Lars

32. Landbruks-, fiske- og fiksekomiteen Paal

33. Landskampdeputasjon Ole Geir

34. Lek-komiteen Ole Petter

35. Lue-lauget Jørgen

36. Medlems- og komitélisteutvalget Jørgen / Ole

37. Millenniumsrørsla ( Mille Moses ) Tor

38. Nybrotts- og råtassnemda Per

39. PMS-utvalget (Potens, miljø og sikkerhet ) Ole

40. Protokollkomiteen Magnus

41. Rasjonaliseringskomiteen Trond

42. Reise- og studiedeleg. ( inkl. Internasjonal avd. ) Trond

43. Rocagilens venner Per

44. Rotanonens venner Lars

45. Sigar- og kølleføringskomiteen (SOKK) Jørgen

46. Slangetemmertjenesten Ola

47. Sosialkomiteen Lasse

48. St. Bernhardskonsilet Olof

49. Sveis, Chip & Dale Harald

50. Tele-bartens venner Ole Petter

51. Toerkollegiet Svein

52. TT – tjenesten (Traktor og transport) Ole

53. Under-, over- og sideakkrediteringsnemda Petter

54. Toastmaster-lauget André

55. Uniformstilsynet Christian

56. Vannførelagets historielag Eivind

57. Vannførelagets overvåkningstjeneste (VOT) Fortrolig

58. Vannføreplassens eventyrlag Bjørn

59. Velferds-, utferds- og adferdskomiteen Jo

60. Tabernakel- og lavvolauget Karstein

61. KK – Kreativ Komité Tor

62. CD (Ingen tror det før de får CD) Ole / Ola

63. Hovmesterlauget Lasse

64. Oldermannslauget Geir

65. Normativutvalget (LAWE and others) Lasse

66. Chiffertroppen Ola/Ole

67. Voldsofferkomiteen Tor

68. BBQ-komiteen Karstein

69. Slagord og schlãgerkomiteen Ole Petter

70. Fanejunkerkomiteen (Hvori opptatt duskedamene) Arne Jørgen

71. Vannforlaget Jørgen

72. Vanneturnuslauget (livsvarig) Ole

84 visninger

Comments


bottom of page