top of page
  • Forfatterens bildeolepetterholen

Om Senatet i Eventyrplassen Vannførelag

Oppdatert: 20. feb. 2022


Senatet i Eventyrplassen Vannførelag ble konstituert 10. januar 2002. Senatet består av de fem til enhver tid eldste medlemmer av Vannførelaget, med to varamenn. Her finner du mer info om Senatets viktige rolle i Vannførelaget.


Senatet i Eventyrplassen Vannførelag består av lagets til enhver tid fem eldste medlemmer og to varamenn. Alle senatsmedlemmer sitter på livstid og suppleres etter naturlig avgang ved indre rokkering og opprykk av varamann. Medlemmene rangeres og tituleres på følgende vis: Eldste, Nest Eldste, Midste, Nest Yngste, Yngste. Senatet ledes av Eldste.

Senatet har som formål å sikre at lagets idealer og dype tradisjoner holdes i hevd og ikke på noen måte utvannes. Senatet elsker og ærer presidenten og hele hans familie og håper presidenten vil få et langt og lykkelig liv i sin bolig ved Eventyrplassen. Senatet hyller Tonya Harding og nærer en drøm om at vi en dag vil få se henne danse på skøyter på Eventyrplassen.


Senatet bistår og støtter den enkelte vannfører i danningsprosessen fra aspirant til nyopptatt og endelig til fullbefaren oldermann. Senatet arrangerer modningsprøve og høytidelig opptak til Oldermannslauget ved fylte 50 år. Ved opptaket fremføres Oldermannshymnen og et enkelt dåpsdikt, SPQE.


Senatet er representert ved vannføreres åremålsdager og jubileer og også ved kransenedleggelsen for den første vannfører.

Senatets arrangerer egne dannelsesturer sørover i Europa. Se Senatets turer.

Senatet utgir juleheftet Jul i Olderdalen.
36 visninger

Siste innlegg

Se alle

SPQE

Comments


bottom of page