top of page
  • Forfatterens bildeolepetterholen

Et isfritt samfunn er et kaldt samfunn!

Oppdatert: 20. feb. 2022


Eventyrplassen Vannførelag er en sammenslutning av et trettitalls fedre som på frivillig basis har påtatt seg islegging og andre bruks- og trivselsfremmende tiltak på Eventyrplassen i Ullevål Hageby, Oslo. Egenpleie forekommer også.


​En mann som skal gjøre sin stemme gjeldende på tinget, må ifølge Gulatingsloven være hest- og ølfør. Den som vil gjøre seg gjeldende på Eventyrplassen, må i tillegg være vannfør. Forøvrig skjeler laget ikke til persons anseelse eller anfektelse.

Vannførelagets statutter trekker opp det ideologiske og praktiske grunnlag for utstrakte aktiviteter, nasjonalt som internasjonalt. Vannstyrets beslutninger iverksettes av et organisatorisk nettverk som i skrivende stund omfatter 72 komiteer, utvalg, råd m.v.

Lagets høyeste organ er Slangen, som gir is på plassen og løft til føreren.

Lagets høye beskytter er Tonya Harding, en ekte harding.

Vannførelaget øser inspirasjon fra flerfoldige kilder, noen av dem på isens hjemland Island.

Fra isens indre …

... fra eldre søsterorganisasjoner …

... fra Snorre Sturlasons eget bad, Snorralaug …

… til Eventyrplassens svar på Chippendales


146 visninger

Commentaires


bottom of page