top of page
  • Forfatterens bildeolepetterholen

2023. Foredrag med Terje Tvedt - en reise i Vannets historie


Terje Tvedt er blitt viden kjent for å ha skrevet bøker som «En reise i vannets historie» og «En reise i vannets fremtid» Flere filmer er også produsert i hans navn og distribuert for et verdensmarked. I lengre tid hadde det vært en våt drøm å få en slik kapasitet til Vannførelaget for aktiv videreutdannelse om vannets betydning i fortid og framtid. Tirsdag 26. september kl 1800 kunne et stort antall oppstemte Vannførere og andre inviterte samles på Waisenhuset og sette seg i ring rundt vannprofessoren som ble introdusert av vår egen Ober med sterk og klar innlevelse.

I andektighet kunne vi lytte til Tvedts velfunderte utlegninger om vannets betydning for avgjørende framrykninger i sivilisasjonenes historie. Han la særlig vekt på vannhjulets betydning for den industrielle revolusjon i England på 1700-tallet.

Vannførererne takket den store vanngeneralen med en spontan avsynging av Hymnens første vers. Spørsmålene var mange og gode fra svært interesserte vannførere og Tvedt øste fra sin dype kunnskapsbrønn.

Bare på et spørsmål ble han noe vaklende: Kann Wasser denken? Når Vannførerne stødig sprer Vannet over Eventyrplassen kommende sesong, vil dette spørsmålet stadig egge dem når omdanningen fra vann til is foregår: Hva tenker Vannet nå?

50 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page